Božično voščilo 2010

A joyful and festive Christmas!

Lux mundi. The Light of the World. Luc sveta.

Dear friends / Dragi prijatelji,

Ob 20 obletnici državnosti čestitamo vsem sorojakom in jim želimo iz srca lepe in prijetne božične praznike ter Novo leto 2011, z upanjem, da bomo opravili zrelostni izpit, ki ga prinaša trenutna kriza in našli novo, potomcem prijazno vizijo in sodobnikom ustreznejšo stvarnost.

On the occasion of the 20th Anniversary of statehood we congratulate all fellow countrymen and wish them a joyful Christmas and a happy New Year 2011, with the hope that we will all pass the test of maturity, brought about by the present crisis and find a new, descendants friendly vision and fresh, contemporaries appropriate reality.

Thezaurus team
Institute for Slovenian Studies of Victoria Inc.
Melbourne, Australia.


Comments

comments

Aleksandra Ceferin

Aleksandra Ceferin (M.A., B.A., Dip.Ed.) has introduced Slovenian language as a school subject in Australian school system and founded the Slovenian Teachers' Association of Victoria in 1976. She has extensive experience in language education: as teacher, lecturer, curriculum coordinator, course writer, language consultant and manager, VCE State Reviewer and Chief Examiner. Since 1998 she has been the President of ISSV and the manager and chief editor of its projects. Aleksandra visits Slovenian annually, establishing and maintaining contacts with Slovenia, and initiating exchanges and cooperation between organizations. In 2004 she was the recipient of the National Education Award of RS Slovenia.