Slovenian Connections

Dobrodošlica Vlade RS – Slovensko predsedstvo Sveta EU 2008

Predsedstvo Sveta EU 2008
Vsaka država članica prevzame predsedovanje, natančneje, predsedovanje Svetu Evropske unije, za obdobje šestih mesecev. Predsedujoča država v tem času predstavlja Evropsko unijo in vse države članice na vseh področjih. V prvi polovici leta 2008 bo Slovenija kot prva med novimi državami članicami, ki so se Evropski uniji pridružile med letoma 2004 in 2007, prvič prevzela predsedovanje. To bo zadnje v vrsti tria, ki ga sestavljata še Nemčija in Portugalska. V naslednjem triu bodo Francija, Češka in Švedska.

Slovenian World Congress 2007

15 October 2007 When I was invited to attend the V. Slovenski Svetovni Kongres, znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije (5th Slovenian World Congress of Scientists and Businessmen Abroad and in Slovenia) I was happy to accept, particularly as I was in Ljubljana working on our ISSV Thezaurus projects at the time.

The theme of SSK 2007 was science and  business, the overall aim and mission of the SSK being to make connections and links between Slovenes working abroad in related fields, and Slovenia. It was the fifth such congress, covering areas of medicine, architecture, economy, and music. The mission of the SSK is to draw together Slovenes living in Slovenia and Slovenes abroad, to their mutual benefit. The aim is exchange of knowledge and expertise, dialogue, and sharing. Ultimately the intention is to bring together and draw on the expertise and loyalty of highly achieving Slovenes who have reached in their field a high level of success and recognition in Europe, Great Britain and USA. I am not a scientist or a business woman, however I expected to hear a great deal of interest and gain some valuable information about Slovenia’s role in the world today.

SSK Konferenca 2007

Konferenca znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije, 2007
12. oktober 2007
Moje ime je Aleksandra (Saša) Ceferin, Živim v Avstraliji od leta 1950. V Melbournu sem uvedla pouk slovenščine v srednje šole do maturitetne ravni in ga vodila nad 30 let. Ustanovila sem Viktorijski Inštitut za slovenistiko in vodim njegov glavni projekt, spletno mesto www.Thezaurus.com,  ki predstavlja osnovno poslanstvo inštituta – predstavljanje slovenske kulture drugi in tretji generaciji slovenskih izseljencev.

Letos sem se prvič udeležila svetovnega slovenskega kongresa, katerega delovanje sem poznala, in mu v preteklosti tudi prispevala s poročilom o stanju slovenskega jezika v Avstraliji.
 
Peta konferenca slovenskih znanstvenikov iz sveta in Slovenije je bila informativno, izredno zanimivo in stimulativno doživetje. Prezentacije so bile temeljite in izčrpne, v okviru treh glavnih sklopov: Raziskovalne politike in njihovo uresničevanje, Izkušnje slovenskih znanstvenikov v tujini, ter Prenos znanja slovenske univerze.