Maksim Gaspari: Self-portrait (1905) (lastna podoba)